Největší výhodou, kterou odkoupení ready-made společnosti přináší, je rychlost, s jakou je možné za odkoupenou společnost jednat.


Výhody ready made společností

Za novou společnost je možno jednat až poté, co byla zapsána v obchodním rejstříku. Doba samotné přípravy, vyřízení potřebných dokumentů, založení, kompletace příloh a samotný zápis společnosti do obchodního rejstříku trvá několik týdnů.

 • ready-made společnost je připravena k okamžitému podnikání, již určitou dobu zapsána v obchodním rejstříku
 • okamžitý převod obchodního podílu
 • změna jednatele je účinná ihned, následný zápis do obchodního rejstříku má pouze deklaratorní účinek
 • základní kapitál byl splacen v plné výši (200.000,– Kč nebo 2.000.000,– Kč)

více o prodeji společností »


Co je ready made společnost?

 • vznikla výhradně za účelem prodeje finálnímu zákazníkovi
 • má plně splacený základní kapitál
 • v době mezi svým vznikem a prodejem nevykonávala žádnou činnost
 • je připravena k okamžitému prodeji, bez historie se všemi právními dokumenty
 • nemá žádné závazky ani pohledávky

Nová společnost

Za novou společnost je možné jednat až poté, co byla zapsána do obchodního rejstříku. Cesta od přípravy všech potřebných dokumentů k založení společnosti k samotnému zápisu do obchodního rejstříku přitom může trvat stále několik týdnů i měsíců (záleží přitom především na zakladatelích samotných, jak rychle zvládnou shromáždit a zpracovat potřebnou dokumentaci).

A jak praxe ukazuje, často končí neúspěchem, pokud zakladatelé nevyužijí odbornou pomoc – rejstříkový soud návrh na zápis automaticky zamítá v případě, že jsou předložené dokumenty chybné či neúplné.

Informace o naší asistenci se založením nové společnosti (včetně garance úspěšného zápisu) naleznete ZDE.

Aktuální seznam s.r.o. se sídlem Brno

 • Delta Office, s.r.o.
 • Gamma Office, s.r.o.