Největší výhodou, kterou odkoupení ready-made společnosti přináší, je rychlost, s jakou je možné za odkoupenou společnost jednat.


Prodej společností

V současnosti nabízíme následující společnosti s ručením omezeným, které jsou připraveny k okamžitému prodeji. V případě, že chcete vidět čerstvý výpis z obchodního rejstříku kterékoli z nabízených společností, poklepněte na její IČO. Pokud máte zájem provést rezervaci konkrétní společnosti, poklepněte na slově rezervovat. Objeví se formulář, který vyplňte a odešlete. Prosím, pečlivě zadejte údaje týkající se kontaktní osoby a adresy. Na základě došlé rezervace Vás budeme v nejkratším možném termínu kontaktovat a dořešíme další postup převodu společnosti.

V RÁMCI PRODEJE READY-MADE SPOLEČNOSTÍ ZAJIŠŤUJEME:

 • přípravu potřebné dokumentace
 • uspořádání valné hromady za účelem realizace změn v prodávané společnosti
  • změna jednatele/člena představenstva, změna dozorčí rady
  • změna obchodní firmy (pokud ji klient vyžaduje)
  • změna / rozšíření předmětu podnikání (pokud ji klient vyžaduje)
  • změna sídla (pokud ji klient vyžaduje)
 • zastupování klienta při jednání s úřady státní správy (živnostenský úřad, finanční úřad)
 • ohlášení živností a vyzvednutí živnostenských listů, popř. koncesních listin
 • ověřené překlady dokumentů
 • podání návrhu na zápis změn ve společnosti do obchodního rejstříku
 • registraci společnosti k DPH či jiným daním

Aktuální seznam s.r.o. se sídlem v Brně

Prohlédněte si aktualní seznam ready made společností určených k prodeji.

více »

Aktuální seznam a.s. se sídlem v Brně

Prohlédněte si aktualní seznam ready made společností určených k prodeji.

více »