Největší výhodou, kterou odkoupení ready-made společnosti přináší, je rychlost, s jakou je možné za odkoupenou společnost jednat.


Ostatní služby

Krizové řízení obchodních společností

Krizové řízení je zaměřeno především na společnosti, jejichž činnost je nějakým způsobem ohrožena nebo ochromena. Zejména se jedná o stavy blízké konkursu, druhotnou platební neschopnost atp.

více »

Likvidace společností

Základní podmínkou vstupu společnosti do likvidace je zhodnocení situace tak, aby bylo možno samotnou likvidaci provést.

více »

Zastupování na úřadech a sekretářské služby

V této oblasti se zabýváme zastupováním našich klientů na úřadech dle instrukcí klienta - např. vyřizování živnostenských listů, přihlašování k daním, zrušení daňových povinností apod.

více »

Prodej a odkup fungujících společností

Chcete začít podnikat, rozšířit své podnikatelské aktivity nebo jen výhodně investovat? Můžete tak učinit prostřednictvím již existující a fungující společnosti, jejíž stávající vlastníci již dále nechtějí nebo nemohou svou činnost provozovat.

více »

Zakládání offshore společností

Chcete snížit svou daňovou zátěž a získat tak náskok před konkurencí? Tak v tom případě jsme Vám schopni zajistit velice diskrétní a kvalitní služby v oblasti založení a provozu společnosti v zahraničí, a to v zemích, které nabízejí zajímavé možnosti zdanění.

více »

Zakládání společnosti v zahraničí

Pro rozvoj Vašeho podnikání, podporu exportu a prodej služeb Vám nabízíme založení nebo nákup již existující společnosti v některé ze zahraničních zemí (např. pobočku nebo dceřinnou společnost).

více »