Největší výhodou, kterou odkoupení ready-made společnosti přináší, je rychlost, s jakou je možné za odkoupenou společnost jednat.


Zakládání společností

Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme, že založení společnosti v České republice je komplikovaná a časově náročná záležitost, je naše firma připravena v případě specifického zájmu klientů asistovat se založením nové společnosti a vyvinout maximální úsilí, aby se vznik nové společnosti obešel bez problémů (jako je například zamítnutí zápisu rejstříkovým soudem) a trval co nejkratší dobu.

Společnost s ručením omezeným – s.r.o.

Založení nové společnosti 29.000,– Kč

Cena zahrnuje:

 • přípravu potřebné dokumentace, včetně zakladatelských dokumentů společnosti
 • uspořádání valné hromady
 • veškeré notářské poplatky včetně poplatků za ověření
 • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, včetně soudních poplatků
 • registrace společnosti k dani z příjmů právnických osob
 • garance zápisu společnosti do obchodního rejstříku

Akciová společnost – a.s.

Založení nové společnosti 49.000,– Kč

Cena zahrnuje:

 • přípravu potřebné dokumentace, včetně zakladatelských dokumentů společnosti
 • uspořádání valné hromady
 • veškeré notářské poplatky včetně poplatků za ověření
 • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, včetně soudních poplatků
 • registrace společnosti k dani z příjmů právnických osob
 • garance zápisu společnosti do obchodního rejstříku

ZALOŽÍME VÁM I DALŠÍ DRUHY SPOLEČNOSTÍ

Veřejná obchodní společnost – v.o.s.

Založení nové společnosti 29.000,– Kč + poplatky za ŽL

Nejjednodušší formou právnické osoby v ČR je veřejná obchodní společnost ( v.o.s. ). K založení veřejné obchodní spolenčosti nepotřebujete žádný základní kapitál a proto ji můžete založit velice snadno. Veřejnou obchodní společnost mohou založit nejméně 2 zakladatelé a statutárním orgánem jsou obvykle všichni společníci. Nevýhodou je ručení společníků za závazky veřejné obchodní společnosti. Veřejná obchodní společnost se výborně hodí v případech, kdy je problém vstupovat do obchodních vztahů jako fyzická osoba – živnostník ( např. z důvodu zákona o zaměstnanosti ). Novou v.o.s. jsme pro Vás schopni zajistit včetně zápisu do obchodního rejstříku již během 3 týdnů.

Pro založení v.o.s. potřebujete potvrzení o bezdlužnosti všech společníků k Finančnímu úřadu, příslušné zdravotní pojišťovně a příslušné správě sociálního zabezpečení.

 • zajistíme veškeré formality vč. vyřízení živnostenských listů
 • zařídíme bezproblémový a rychlý zápis do obchodního rejstříku

Nadace a nadační fond

Založení nové společnosti od 9.000,– Kč

Nadace a nadační fond jsou formou účelového sdružení majetku, které se zřizují na základě zákona o nadacích a nadačních fondech. Účelem nadací a nadačních fondů je dosahování obecně prospěšných cílů – především rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. Nadaci a nadační fond spravuje správní rada a kontrolním orgánem nadace nebo nadačního fondu je dozorčí rada nebo revizor. Nadace nebo nadační fond nesmí až na vyjímky sám podnikat a majetek může používat pouze v souladu s účelem a podmínkami v zakladatelské listině nebo společenské smlouvě. Novou nadaci nebo nadační fond jsme pro Vás schopni zajistit včetně zápisu do nadačního rejstříku již během cca 4 týdnů.

 • zajistíme veškeré formality vč. zajištění zakladatelské listiny nebo zakladatelské smlouvy o založení nadace nebo nadačního fondu
 • zařídíme bezproblémový a rychlý zápis do nadačního rejstříku

Družstvo nebo společenství vlastníků

Založení nové společnosti 25.000,– Kč + poplatky za ŽL

Družstvo je právnickou osobou, jejíž členové neručí za jeho závazky. Družstvo je neuzavřené společenství osob za účelem podnikání nebo zajišťování potřeb svých členů. V České republice je družstvo velmi oblíbenou právnickou osobou pro správu především bytového fondu – takové družstvo se nazývá bytové družstvo. Velkou výhodou družstva je snadný převod členského podílu v družstvu bez nutnosti notářského zápisu. Družstvo musí mít základní kapitál v min. výši 50.000,– Kč. Družstvo vede v obchodních věcech představenstvo družstva a jeho funkci kontroluje kontrolní komise. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. U malého družstva ( do 50 členů ) může být nahrazena funkce představenstva a kontrolní komise přímo členskou schůzí a statutárním orgánem je předseda zvolený členskou schůzí. Nové družstvo jsme pro Vás schopni zajistit včetně zápisu do obchodního rejstříku již během 3–4 týdnů!

 • zajistíme veškeré formality vč. vyřízení živnostenských listů
 • zařídíme bezproblémový a rychlý zápis do obchodního rejstříku

Společnost „na klíč“

Založení nové společnosti dohodou dle objemu služeb

Pokud si chcete ušetřit čas jsme připraveni Vám založit novou společnost takzvaně „na klíč“. Vy nám dodáte všechny základní dokumenty, my Vám po konzultaci obsahu zakladatelské listiny novou společnost založíme. Nemusíte se o nic starat (mimo několika ověřených podpisů a výpisu RT). Součástí založení společnosti „na klíč“ je výroba Vašeho loga, vizitek, hlavičkového papíru a dalších věcí dle Vašeho přání. Pro takto založenou společnost máte ihned po převzetí vše připravené a zajištěné. Dobře zavedená firemní strategie se odráží v její celkové image, kterou vnímají všichni zainteresovaní. Umožňuje vytvoření firemní kultury, která je výhodou při jednání s různými institucemi. Image firmy nepatří pouze do oddělení reklamy, ale je tématem pro vrcholové řízení firmy. Mezi základy firemní znaky patří:

 • Logo firmy
 • Internetové stránky – webová prezentace
 • Umístění nápisu firmy na sídlo
 • Hlavičkový papír
 • Obálky
 • Vizitky
 • Razítko
 • Informační firemní bulletin apod.

Naše společnost neposkytuje právní služby. Veškeré právní služby poskytnuté v rámci naší činnosti jsou poskytnuty osobami oprávněnými tyto služby nabízet (notáři, advokáti) a naše společnost je pouze zprostředkovává.