Největší výhodou, kterou odkoupení ready-made společnosti přináší, je rychlost, s jakou je možné za odkoupenou společnost jednat.


Krizové řízení obchodních společností

Ostatní služby »  Krizové řízení obchodních společností

Krizové řízení je zaměřeno především na společnosti, jejichž činnost je nějakým způsobem ohrožena nebo ochromena. Zejména se jedná o stavy blízké konkursu, druhotnou platební neschopnost atp. V úvahu také přicházejí společnosti ochromené neschopností společníků spolu jednat a shodnout se, problémy se zaměstnanci, věřiteli, předlužení společnosti, atd. V těchto případech můžete bez obav využít našich služeb.

U společností na pokraji konkursu se jedná hlavně o případy, kdy si stávající statutární orgány chtějí zachovat možnost dále působit jako statutární orgány (ve smyslu § 38 l obchodního zákoníku). Pomůžeme Vám také v situaci, kdy je pro Vás již neúnosné stálé vyjednávání s věřiteli, popřípadě je- li na Vás vyvíjen tlak apod. Jsme schopni najít nového vlastníka společnosti, který ji po provedení nutných opatření dovede řízeně do konkursu, či naopak Vám můžeme pomoci konkursní stav zvrátit (zejména jednáním s věřiteli, popř. zajištěním restrukturalizace společnosti prostřednictvím postoupení pohledávek, jejich kapitalizací, zápočty, atd.).

Je- li společnost v krizové situaci, snadno může dojít k poškozování věřitele, jejich upřednostňování, zpronevěře aj. Předmětná je také otázka trestněprávní odpovědnosti statutárních orgánů. Zde Vám může spolupráce s námi ušetřit mnoho nepříjemných starostí.

Dále nabízíme v rámci restrukturali­začních operací :

  • zastupování při jednání s Vašimi dlužníky a nalezení cesty ke splacení jejich dluhu
  • cílené vyhledávání pohledávek vůči Vašim věřitelům za účelem zápočtu
  • hledání a zajištění řešení při restrukturalizaci a revitalizaci Vaší společnosti