Největší výhodou, kterou odkoupení ready-made společnosti přináší, je rychlost, s jakou je možné za odkoupenou společnost jednat.


Likvidace společností

Ostatní služby »  Likvidace společností

Základní podmínkou vstupu společnosti do likvidace je zhodnocení situace tak, aby bylo možno samotnou likvidaci provést. Zde je potřeba uvést, že likvidace je proces dlouhodobější a předpokladem jejího úspěšného provedení je ta skutečnost, že společnost není v úpadku, tzn. „nehrozí jí konkurs“. Likvidaci Vám nabízíme pro právnické osoby. Tento postup vede ke konci podnikání a u právnické osoby k výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

U právnické osoby, se kterou již nepodnikáte a chtěli byste ukončit definitivně její činnost, Vám likvidaci společnosti doporučujeme. Rychlost likvidace je závislá na minulosti společnosti a je vždy individuální, stejně jako naše cena za poskytnutí této služby. Společnost jsme také schopni od Vás převzít do vlastnictví, aby již v budoucnu nebyla potřeba Vaše osobní angažovanost. Ušetříte na službách Vaší účetní, nebudete muset podávat daňová přiznání ani dokládat listiny do obchodního rejstříku.

V případě, že chcete ukončit činnost právnické osoby, jsme schopni dosadit do Vaší společnosti likvidátora a ve spolupráci s Vámi provést všechny úkony, které jsou pro likvidaci nutné, samozřejmě s ohledem na jednotlivá specifika každé společnosti. V souladu s Vámi vytvoříme likvidační projekt, zařídíme veškeré formality na úřadech a soudech a provedeme celý proces. Vy tak získáte prostor pro své další podnikatelské aktivity.

Kalkulaci nákladů likvidace obchodní společnosti Vám zpracujeme na vyžádání.