Největší výhodou, kterou odkoupení ready-made společnosti přináší, je rychlost, s jakou je možné za odkoupenou společnost jednat.


Slovensko

Ostatní služby »  Zakládání společnosti v zahraničí »  Slovensko

Slovensko je země s Českou republikou historicky úzce spjatá a po našem společném vstupu do EU nabízí velké možnosti k opětovnému návratu na slovenský trh. Velkou výhodou je jistě neexistence jazykové bariéry a jednoduchý daňový režim, který zde byl zaveden. Na Slovensku platí rovná daň z příjmů právnických i fyzických osob a to ve výši 19 %. Slovensko taktéž zrušilo srážkovou daň z dividendy a z podílu na zisku. To velmi zatraktivňuje podnikání pro české občany a firmy – daňová zátěž je v porovnání s ČR u právnických firem nižší až o 32 %.

Slovenskou společnost jsme pro Vás schopni založit i v ČR a bez Vaší návštěvy Slovenska a to v naší kanceláři nebo u Vás.

Velké možnosti zde vidíme pro firmy, které se zabývají tvorbou software, poradenstvím, organizací obchodních mezinárodních transakcí a dalšími podobnými službami a pro které je využití klasického offshore nemožné nebo složité.

Na Slovensku zakládáme především společnosti s.r.o. a a.s.

Společnost s ručením omezeným – základní jmění s.r.o. činí 200tis. Sk a doba založení společnosti na Slovensku je cca 14–21 dní. Společnost s ručením omezeným může mít jednoho společníka, maximálně 50 společníků. Nezbytný je jednatel (může jím být občan kteréhokoliv státu OECD).

Pro založení s.r.o. budete potřebovat výpis z rejstříku trestu ČR a sídlo pro společnost na Slovensku (můžeme Vám poskytnout sídlo v Bratislavě). Cena našich služeb včetně notářských, soudních poplatků a poplatků za vydání živnostenských listů je cca 32tis Kč.

Základní jmění a.s. činí 1 mil Sk. Pro její založení budete potřebovat představenstvo a dozorčí radu (celkem 6 osob), výpis z rejstříku trestu ČR a sídlo na Slovensku (to Vám můžeme poskytnout). Založení a.s. trvá cca 25 dní. Daň z příjmu právnických osob činí 19 %. Akciovou společnost jsme schopni na Slovensku založit za cca 60.tis. Kč

Dále jsme schopni zajistit otevření organizační složky Vaší české společnosti na Slovensku.