Největší výhodou, kterou odkoupení ready-made společnosti přináší, je rychlost, s jakou je možné za odkoupenou společnost jednat.


Zastupování na úřadech a sekretářské služby

Ostatní služby »  Zastupování na úřadech a sekretářské služby

V této oblasti se zabýváme zastupováním našich klientů na úřadech dle instrukcí klienta – např. vyřizování živnostenských listů, přihlašování k daním, zrušení daňových povinností apod. Pomáháme také v oblasti zastupování při daňové kontrole, přípravě a kompletaci spisového materiálu, vyhledávání důkazů atd. Dále poskytujeme pomoc při odvolání a podávání žalob ve věcech správních. Jedná se především o doměření daní, doměření daně podle pomůcek a udělování pokut ve správním řízení.

Nabízíme Vám kvalitní servis v dané oblasti. Pracovníci úřadů často zneužívají neznalosti klientů a postupují proti subjektům zaujatě a nebo s patřičným nezájmem. Časté je také protiprávní doměřování daně podle pomůcek a to v částkách, které jsou většinou pro daňového poplatníka likvidační. Doměřil- li Vám FÚ daň, se kterou nesouhlasíte, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Dále zajistíme naši účast při veškerých jednáních, ze kterých je potřeba vytvořit profesionální zápis z jednání.

Nabízíme také klasické sekretářské služby, především:

  • Přepisování textů
  • Pořizování zápisů z jednání
  • Vyhledávání informací a jejich sběr
  • Rozesílání dopisů a e-mailů včetně hromadných z Vašich i vlastních databází